Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara strict pentru asigurarea serviciilor medicale oferite de Pediahome Medical SRL. Prin completarea formularului de contact sau al formularului pentru programare online va exprimati acordul ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate si stocate conform prevederilor legale.

Informatiile retinute in baza noastra de date sunt: numele solicitantului, adresa de e-mail, telefon, adresa unde este solicitata consultatia si descrierea simptomelor sau alte informatii pe care solicitantul le considera relevante si le ofera la efectuarea unei programari sau la trimiterea unui mesaj din formularul de contact.

Pediahome Medical SRL nu prelucreaza datele dumneavoastra in scop de marketing si nu le instraineaza catre terti.

Datele dumneavoastra sunt stocate pe teritoriul Romaniei si nu sunt transferate in alte tari. Accesul la datele cu caracter personal este protejat impotriva accesarii neautorizate.

Puteti solicita informatii suplimentare despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale la adresa de e-mail admin@pediahome.ro.

Aveti dreptul:

  • sa solicitati informatii despre datele dumneavoastra cu caracter personal stocate in baza noastra de date.
  • sa solicitati actualizarea datelor dumneavoastra.
  • sa solicitati stergerea definitiva a datelor dumneavoastra.
  • sa va adresati Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.